Bosse


HSC-1

Human Space Cube

HSC-2
HSC-3
MSH-1

Modul Space Hospitality

MSH-2
MSH-3
MSMC-1

Modul Space Management + Conference

MSMC-2
MSMC-3
MSMH-1

Modul Space Medical + Health Care

MSMH-2
MSMH-3
MSOS-1

Modul Space Open Space Office

MSOS-2
MSOS-3
MSRL-1

Modul Space Reception + Lounge

MSRL-2
MSRL-3
MSPSS-1

Modul Space Showroom + Store

MSPSS-2
MSPSS-3